Testa ditt hems avlopp

Gör avloppstestet och få reda på om du bör kontrollera avloppet !

Husets byggnadsår
Är avloppen ursprungliga?