Skip to content
Begär offert

Avloppsrenovering med relining i en villa

Relining av avlopp är en metod som modernt och snabbt reparerar avloppssystemet utan att behöva montera ned fastighetens konstruktion.

Relining av avlopp är en metod som modernt och snabbt reparerar avloppssystemet utan att behöva montera ned fastighetens konstruktion. På Renoa utför vi relining av avloppet i enlighet med marknadens största metodcertifiering, Boldan In-House Lining System. Certifieringen omfattar alla material och produkter som används vid relining av avloppssystem som har testats och godkänts att vara kompatibla för att göra hela systemet tätt, inklusive grenar och golvbrunnar samt deras fogar.

Rörsystem som relinats i enlighet med metodcertifieringen har enligt Eurofins Expert Services Oy:s (tidigare VTT) tester en beräknad livslängd på 50 år. Den certifierade reliningmetoden är lämplig för alla avloppsmaterial. Därför spelar det ingen roll om det ursprungliga avloppssystemet i ditt hem är gjort av betong, gjutjärn eller plast – det kan förnyas enkelt och säkert med relining.

Reliningmetoden förnyar det gamla avloppssystemet och bildar, när den härdas, en självbärande struktur med en livslängd som motsvarar ett nytt avloppssystem. En avloppsrenovering av en villa genom relining tar vanligtvis 3–5 dagar och du kan fortsätta vardagens aktiviteter i ditt hem medan vi renoverar avloppen tills de är som nya, utan att riva ner golv och väggar i ditt hus.

Planering och förberedelse

Varje renovering av avlopp börjar med en unik installationsplan som våra proffs gör. Innan vi börjar utföra reliningen skyddar vi noggrant ytorna i ditt hem. Efter detta tar vi bort wc-stolar och vattenlås och öppnar golvbrunnarna.

När ingångarna till avloppssystemet har öppnats förbereder vi avloppsröret för relining. Vi rengör och fräser försiktigt upp avloppsrörets insida med utgångspunkt från avloppets ventilationsrör, golvbrunn eller inspektionslucka. Vi går igenom hela avloppssystemet till inspektionsbrunnen eller hela vägen till kommunens avloppssystem.  Efter fräsningen spolar vi rent rören med vatten och avlägsnar eventuellt skräp från avloppssystemets yta med en sugbil, så att avloppet är rent och redo att relinas.

Vi fotograferar och dokumenterar avloppssystemet med en avloppskamera innan reliningen. Det rengjorda rörsystemet avslöjar avloppets verkliga tillstånd. Vi kan se eventuella hål, sprickor, fördjupningar och lossnade fogar med avloppskameran.

Relining av avlopp

Vi börjar med att dimensionera polyesterfodret som ska installeras och behandlar den med epoximassa. Därefter installerar vi strumpan med hjälp av tryckluft direkt i det gamla avloppsröret. Vi startar vanligtvis installationen från avloppets ventilationsrör, wc, golvbrunn eller inspektionslucka. Trycket upprätthålls i rörsystemet tills fodret är helt härdad och har bildat ett självbärande avloppssystem inuti det gamla rörsystemet.

Ett avloppssystem är en komplex helhet och förgrenar sig till flera avloppspunkter. Efter att ha relinat huvudledningarna öppnar vi förgreningarna med en special borr och slipar kanterna vid grenens öppning. Efter detta tillverkar vi grenförstärkningar för avloppets förgreningar som kalla grenfoder. Vi använder en tryckluftsdyna för att föra grenfodret in i avloppet till rätt förgrening. Grenfodret härdas till ett plaströr när det torkar. När avloppets grenar har relinats är det säkert att avloppssystemet i ditt hem är skarvlöst och tätt.

I samband med reliningen förnyar vi också golvbrunnarna i ditt hem. Avloppets öppning finslipas med en skyddande beläggning. Efter detta installerar vi en ny brunn av plast i den gamla brunnen som säkerställer att golvbrunnen är tät och badrumsvattnet rinner smidigt ner i avloppet. Tack vare de renoverade avloppsrören och finslipade golvbrunnarna blir hela avloppsledningen ny och enhetlig, ända fram till inspektionsbrunnen eller det kommunala avloppsnätet.

Dokumentation av arbetet

När arbetet med reliningen är utfört kontrollerar och dokumenterar vi resultatet med en filmning av avloppet. Med dokumentationen och våra exakta verksamhetsmodeller ser vi till att det renoverade avloppssystemet säkert är tätt. Efter kvalitetskontrollen kommer vi att installera vattenarmaturerna på sina platser och noggrant rengöra spåren av arbetet.

Slutligen kommer vi att förse dig med ett garanti- och systemcertifikat samt det filmade materialet från ditt avlopp lagrat på ett USB-minne. Genom en relining av avloppssystemet i ditt hem förlängs livslängden med 50 år och du får 20 års materialgaranti på det nya rörsystemet.

Vill du veta mer?

Ladda ner renoveringsguide för avloppsrören!

Ladda ner guide