Skip to content
Begär offert

Marknadsundersökning: Ägare av över 30 år gamla villor känner inte till de hustekniska systemens livslängd eller renoveringsbehov 

Även om systemet ser ut att fungera normalt ökar överskridandet av den tekniska livslängden risken för bland annat oförutsägbara läckage- och brandskador.

Enligt en marknadsundersökning som Renoa Group, ett företag som erbjuder renoveringar av tekniska system i småhus, har låtit utföra, planerar 57 procent av svenska ägare av över 30 år gamla småhus inte att renovera sitt vatten-, värme-, avlopps- eller elsystem inom de närmaste två åren. Undersökningen visar att en renovering av husteknik ofta görs enbart när något avvikande upptäcks i systemets funktion. 

Enligt marknadsundersökningen anser ungefär hälften av de tillfrågade att det för närvarande är onödigt att utföra vatten-, värme-, avlopps- eller elrenoveringar i det egna hemmet. Över 79 procent av de tillfrågade uppskattar att genomförandet av de ovan nämnda renoveringarna inte är brådskande undantaget avlopprenoveringar vilket var brådskande enligt 69% av de som svarade. Den vanligaste anledningen till att man inte genomför renoveringar är att systemet fungerar normalt och därför upplevs det att det inte finns något behov av renovering. 

Även om systemet ser ut att fungera normalt ökar överskridandet av den tekniska livslängden risken för bland annat oförutsägbara läckage- och brandskador. Enligt årets vattenskaderapport från Vattenskadecentrum, vilken bygger på försäkringsbolagens inrapporterade skador, så förekommer hela 54 procent av alla vattenskador i ledningssystem. (Vattenskadecentrum, Vattenskaderapport 2021)   

Totalt inträffade 923 000 skador inom hem-, villa-, fritidshus-, båt-, företags- och fastighetsförsäkring under 2020. För dessa skador utbetalades sammanlagt 19,4 miljarder kronor från försäkringsföretagen. Den värdemässigt största skadan för hushållen var vattenskador i bostaden eller fritidshuset, vilket stod för 2,9 miljarder kronor. (Svensk försäkring, Statistik, Hem-Villa-Företag

Enligt Renoa Avloppstjänsters verkställande direktör Ismo Katainen är det bra att använda den tekniska livslängden som underlag för att bedöma behovet av att renovera de hustekniska systemen. Fastighetens tekniska livslängd och underhållsperioder definieras i anvisningarna från Länsförsäkringarnas information om tekniska livslängder

När den tekniska livslängden används som underlag för att bedöma renoveringsbehovet baseras det på allmänt tillgänglig information, erfarenhet av systemet och dess komponenters hållbarhet. Att överskrida den tekniska livslängden betyder inte nödvändigtvis att konstruktionen är skadad, men att risken ökar. Det är därför nödvändigt att förnya systemet så att det fungerar korrekt och eventuella skador kan undvikas. När skadan uppstår kan livslängden även påverka försäkringsersättningens storlek, säger Katainen. 

Undersökningen visar att de som bor i småhus har ganska dåliga kunskaper om de hustekniska systemens tekniska livslängd. 15 procent av de tillfrågade säger att de känner till den tekniska livslängden för sitt hems rörsystem, medan 17 procent av de tillfrågade säger att de känner till den tekniska livslängden för sitt elsystem. 

Marknadsundersökningen visar att endast åtta procent av dem som bor i hus har en långsiktig renoveringsplan. 57 procent av de tillfrågade säger att de inte överhuvudtaget har någon plan för framtida bostadsrenoveringar, utan utför reparationer när det behövs. 27 procent säger å sin sida att de planerar renoveringarna i sina hem för några år framåt, men utför renoveringen tidigare om det behövs. Det är dock krävande att kontrollera i vilket skick systemen inuti huset är och det förekommer nödvändigtvis inte något avvikande i systemens funktion förrän felen orsakar synliga skador på till exempel omgivande konstruktioner. 

Renovering av hustekniska system blir aktuellt i varje hus och med hjälp av planering kan man förutse renoveringsbehovet. Renoveringsmetoderna har utvecklats och när de utförs på ett förutseende sätt är det möjligt att renovera de flesta hustekniska system på mindre än en vecka, och man behöver inte flytta ut under renoveringen. Om en skada hinner uppstå står man sannolikt inför en större renovering som kräver rivning, vilket förlänger renoveringstiden och ökar kostnaderna avsevärt, säger Katainen. 

Undersökningen utfördes av Kuulas Helsinki på uppdrag av Renoa Group. Undersökningen genomfördes i Finland och Sverige bland ägare av småhus som var över 30 år gamla. I undersökningen deltog 500 respondenter i båda länderna. Uppgifterna samlades in 14–27.2.2022.