Skip to content
Begär offert

Relining kan göras i alla avloppsrör, oavsett material | Renoa

Relining är ett utmärkt sätt att reparera gamla avloppsrör som innebär att man installerar en ny rörkonstruktion i det gamla röret.

Renoas avloppsrelining för villor är en lösning som är designad för renovering av avloppssystem i svenska hem. Vi erbjuder en omfattande avloppsrenoveringstjänst för alla avloppsrör, oavsett material. Vår pålitliga och säkra metod är ett smidigt reparationsalternativ för avloppssystemet i ditt hem.

  • Snabb och enkel
  • Säker
  • Ingen rivning av konstruktioner
  • Avloppsrören håller 50 år till

Vid relining förs en strumpa, behandlad med epoxi, in i avloppsröret med hjälp av tryckluft. Strumpan fäster stadigt vid insidan av det ursprungliga avloppsröret. Vid relining bildas en ny rörkonstruktion i avloppet. Den täpper till eventuella hål och sprickor och förnyar det gamla avloppet helt och hållet. Relining förlänger livslängden av ditt avloppssystem med upp till 50 år.

Låt oss bekanta oss med vilka typer av utmaningar som man har stött på gällande olika avloppsmaterial och hur relining erbjuder lösningar till dem.

EFTER RELINING AV DITT BETONGRÖR HÅLLS RÖTTERNA BORTA UR RÖRET

Betong är ett av de tidigaste avloppsrörsmaterialen som installerades och användes i Sverige och de var mycket vanliga från trettiotalet till femtiotalet. I motsats till vanliga uppfattningar är det också möjligt att utföra relining av betongrör, precis som av rör av andra material.

Typiska utmaningar hos betongrör

Betong har några egenskaper som påverkar dess hållbarhet som avloppssrör. Den vanligaste utmaningen hos markavloppsrör som löper under gården är trädgårdsväxternas rötter som växer genom betongen, vilket försvagar rörstrukturen och kan orsaka blockeringar. Också rörelser i marken och den belastning som avloppsrören utsätts för är vanliga utmaningar hos markavloppsrör av betong.

Inuti kan avloppsrörets yta slitas när sand i avloppsvattnet gnids mot ytan. Även om betong är ett ganska starkt material är inte heller det evigt som avloppsmaterial. Man brukar räkna med att ett betongrör har en livslängd på 40-50 år.

Relining – avlopp i betongrör

Vi rekommenderar att avloppet förnyas i god tid, innan det uppstår skador. När det gamla betongavloppssystemet fortfarande är i fungerande skick är det möjligt att göra reliningen snabbt, kostnadseffektivt och utan grävarbeten.

Innan den nya rörledningen installeras går man igenom betongavloppet med ett verktyg som är utrustat med ett kedjeaktigt huvud som rengör den inre ytan på ett effektivt men försiktigt sätt för att skydda de spröda betongrören. Därefter sköljs smuts och sand som samlats upp i avloppet bort med hjälp av tryckspolning med vatten. Slutligen infodras betongavloppet ända fram till det kommunala avloppssystemet.

Relining förhindrar växter att tränga in i avloppsröret och dess robusta konstruktion förhindrar potentiella tjälskador. Ditt nya avloppssystem befinner sig nu tryggt inne i ditt gamla betongavloppssystem.

RELINING AV GJUTJÄRNSAVLOPPSSYSTEM FÖRSTÄRKER REAKTIONSBENÄGNA RÖR

På 1960-talet byggdes i Sverige ett stort antal villor där man främst använde gjutjärnsavlopp. Gjutjärn är fortfarande ett ganska vanligt förekommande avloppsmaterial. Installations- och sammanfogningstekniken har förnyats under årtiondena, men några av de vanligaste utmaningarna kvarstår.

Typiska utmaningar hos gjutjärnsrör

Gjutjärn är ett starkt material, men kännetecknas av känslighet för användningsmiljön – hårdheten och surheten i avloppsvattnet som strömmar genom röret samt omgivningens temperatur och fuktighet orsakar förändringar hos rörets inre och yttre ytor. Förändringarna hos ytan påverkar den mekaniska hållbarheten hos gjutjärnsröret och ger det en typisk livslängd på 30-60 år.

Relining av gjutjärnsrör

Vid relining av ett gjutjärnsavlopp börjar man med att föra in ett verktyg som har en kedjeliknande ände som är designat för att rengöra rörens inre yta. Detta avlägsnar effektivt smuts och eventuella rostavlagringar. Systemet tvättas rent och infodras sedan ända från golvbrunn till det kommunala avloppssystemet. Reliningen täpper till eventuella rosthål i röret och hela systemet blir tätt och enhetligt.

Insidan av det infodrade gjutjärnsröret är slätt och halt, vilket förebygger stopp och att smuts fastnar vid rörväggarna. Dessutom tål det renoverade avloppet avloppsvatten som innehåller salter eller industriella ämnen eller vätska som är surt eller hett.

MEKANISK HÅLLBARHET MED HJÄLP AV RELINING AV AVLOPP I PLAST

Plastavlopp blev vanligare som avloppsmaterial på 1970-talet och är fortfarande det vanligaste avloppsmaterialet. Även om plast är det nyaste avloppsmaterialet har man börjat renovera även sådana. Vår erfarenhet av genomförda renoveringar är att en genomsnittlig livslängd är ca 40 år i plastavlopp.

Typiska utmaningar i plastavlopp

Livslängden hos avloppssystem av plast påverkas av ett antal faktorer – bl.a. kemiska ämnen i avloppsvatten som passerar genom röret, stora temperaturvariationer och rörens användningsgrad. Dessutom kan mjukgörare hos plasten förångas med tiden och då härdar, eller förglasas, plaströret ofta. Ett förglasat rör är sprött och går lätt sönder om det utsätts för mekanisk beröring eller vibration.

Vid plaströrsinstallationer är fogningstekniken också en viktig del av hållbarheten hos ett avloppssystem. Skarvarna inkluderar till exempel tätningsringar och limfogar som är känsliga för värmevariationer i röret.

Relining av plastavlopp

Innan reliningen behandlas hela plaströret med ett slipverktyg. Detta avlägsnar smuts som samlats på rörväggarna och förbereder den inre ytan för relining. Därefter spolas smuts och annat löst material ut ur rörsystemet. Den epoxybehandlade strumpan som installeras inuti plaströret fäster stadigt vid den rena, slipade väggen i plaströret och stärker hela rörsystemet.

Det infodrade plaströret blir mycket motståndskraftigt mot mekanisk beeöring och värmeutvidgning, och det finns inte längre någon risk för förglasning och resulterande brott på röret.

Har du lagt märke till liknande utmaningar i ditt avloppssystemet eller är du orolig över hur avloppssystemet mår? Med hjälp av vår helt kostnadsfria avloppsfilmning får du reda på vad status är på avloppsystemet i ditt hem.

RELINING ÄR EN SNABB PROCESS SOM TAR UNDER EN VECKA OCH HÅLLER RENOVERINGSKOSTNADERNA NERE

Vanligtvis tar det en vecka att utföra relining av avloppsssystemet i ett enfamiljshus, oavsett material, och ofta är renoveringen över på fem dagar. Renoas snabba och effektiva installationskoncept säkerställer att renoveringen påverkar din vardag så lite som möjligt och att arbetet utförs på det mest kostnadseffektiva sättet.

boka kostnadsfri avloppsfilmning

Underhåll är hemligheten bakom lång användningstid, och det gäller naturligtvis även avloppssystem. Boka kostnadsfri avloppsfilming som ger dig information om eventuella skador i rören och hjälper dig att bedöma behovet av renovering.