Skip to content
Begär offert

Stambyte eller relining? | Renoa

Relining eller stambyte, när ska man göra vad? Vi går igenom skillnaderna, jämför priser och andra faktorer som kan vara bra att tänka på.

Ska du satsa på stambyte eller relining? Stambyte betyder att nya rör installeras i en fastighet, relining betyder att befintliga rör renoveras invändigt. Relining är ett billigare alternativ för dig som vill renovera avloppssystemet utan att för den skull behöva totalrenovera badrummet.

När vi talar om stambyte syftar vi oftast på gamla vattenledningar och avloppsrör som behöver förnyas, men det kan också gälla stammar för el, ventilation och värme. Alla villaägare måste byta stammar när rören blir för gamla, det är en nödvändig åtgärd för att hålla fastigheten i skick. Om det är mer än 40 år sedan ett stambyte utfördes hemma hos dig så lär rören knappast hålla länge till. Många vill skjuta kostnaden framför sig så länge det går, men det är riskabelt att vänta för länge med ett stambyte. Risken för vattenskador ökar tyvärr ju äldre rören blir.

Ska jag välja stambyte eller relining för min avloppsrenonvering?

Ett stambyte kräver stora ingrepp i fastighetens konstruktion eftersom vattenledningar och avloppsrör är dolda i väggar och golv. Relining av avloppssystem görs däremot smidigt med strumpmetoden, utan att du behöver riva våtutrymmen i ditt hem.

Relining ersätter inte ett stambyte, men förlänger avloppssystemets livslängd med upp till 50 år så att stambytet kan göras senare i samband med badrumsrenovering.

Vid relining förs en strumpa som behandlats med epoxi in i avloppsröret med hjälp av tryckluft. Strumpan fäster stadigt på avloppsrörets insida och därmed bildas en ny rörkonstruktion inuti det ursprungliga avloppet. Den täpper till eventuella hål och sprickor och förnyar det gamla avloppet.

Vad är prisskillnaden mellan stambyte och relining?

Ett stambyte är varken billigt eller roligt, men tyvärr nödvändigt. Kostnaden för ett stambyte varierar beroende på antalet stammar, våtrum och toaletter i villan. Har du exempelvis tvättstuga i källaren så kommer det också att påverka priset. Kostnaden för relining av avloppssystem varierar beroende på antalet avloppspunkter (antalet golvbrunnar, toaletter och tvättställ), samt längden på huvudstammen ända till tomtgränsen. Hus som ser likadana ut kan ha olika många avloppspunkter, det kan gott hända att grannen har ett badrum mer än dig och då blir det skillnader i pris.

Boka kostnadsfri avloppsfilmning

Ifall du misstänker att avloppssystemet i din villa behöver renoveras, och du överväger att göra stambyte eller relining, så är det klokt att först filma avloppet för att kontrollera i vilket skick det är. 

Enklaste sättet att ta reda på om du kan relina ditt avlopp och vad det i så fall kommer att kosta är att boka en avloppsfilmning. På Renoa gör vi avloppsrelining i villor och erbjuder våra kunder kostnadsfri avloppsfilmning som inte är bindande på något vis. Vi jobbar i Dalarnas, Västmanlands, Gävleborgs och Stockholms län.

Renoa begär offert

boka kostnadsfri avloppsfilmning

Underhåll är hemligheten bakom lång livslängd, och det gäller naturligtvis även avloppssystem. Boka kostnadsfri avloppsfilming som ger dig information om eventuella skador i rören och hjälper dig att bedöma behovet av renovering.