Skip to content

Stambyte & Stamrenovering | Relining | Renoa

Läs om vad ett stambyte är, hur ofta det behöver göras, kostnaden för ett stambyte i en villa och varför man inte bör skjuta upp ett stambyte för länge.

navigation

  1. Hur ofta behöver man göra ett stambyte?
  2. Vad kostar ett stambyte?
  3. Kan man bo kvar hemma under ett stambyte?
  4. Varför är det så stora prisskillnader på olika offerter för stambyte?
  5. Varför bör man filma avloppssystemet?

Ett stambyte är varken billigt eller roligt, men tyvärr nödvändigt för alla som vill bo kvar hemma. Det är svårt att säga exakt hur ofta stambyte behövs, men i regel är det smartast att ta smällen när det är dags att renovera badrummet, eftersom väggar och golv ändå måste rivas vid stambyte. Och därför kan kostnaden för ett stambyte i en villa bli ganska stor. Vill du renovera rören utan att behöva totalrenovera hemmets våtutrymmen kan du köpa tilläggstid genom relining.

Stambyte betyder att alla stammar som leder vatten till och från en fastighet byts ut. Oftast gäller det gamla vattenledningar och avloppsrör som behöver förnyas, men ordet stambyte kan också syfta på stammar för el, ventilation och värme. Orsaken till att stambytet blir ett så stort och dyrt projekt är att rören finns dolda i väggar och golv. Det är mycket som behöver rivas, exempelvis ytskikt som kakel och klinkers. Badrum och toaletter kommer att förstöras så du får räkna med en totalrenovering av badrummet i samband med stambytet.

Alla villaägare måste byta stammar med jämna mellanrum, det är en nödvändig åtgärd för att hålla fastigheten i funktion. Hur ofta ett stambyte behövs är varierande i en villa. En del väljer att göra stambytet i förebyggande syfte för att minimera risken för vattenskador och läckage. Vanligare är det ändå att stambytet görs som en nödvändig reparation, antingen på grund av att en vattenskada inträffat eller på grund av att sämre kvalitet på uppvärmning och dricksvatten. Billigast blir det naturligtvis om stambytet görs innan det börjar hända olyckor.

Hur ofta behöver man göra ett stambyte?

Om det är mer än 40 år sedan ett stambyte utfördes i ditt hem ,så lär rören knappast hålla länge till. Stambyte – hur ofta? är en fråga som är viktig att ställa men svår att besvara exakt. Det är riskabelt att vänta för länge med ett stambyte i en villa, eftersom risken för vattenskador ökar ju äldre rören blir. Vattenskaderapporten från vattenskadecentrum, som försäkringsbolag och branschföreningar gjort tillsammans berättar att år 2020 är 54% av vattenskadorna relaterade till ledningssystemen. Till ledningssystem tillhör värme, vatten och avlopp och av dessa är 35% av skadorna i avlopp.

Ifall du vill förnya avloppssystemet i ditt hem utan att riva badrummet så finns det ett till alternativ, som kallas relining. Den här metoden innebär ett mycket mindre ingrepp i fastigheten, eftersom nuvarande stammar renoveras invändigt i stället för att bytas ut. Med denna stamrenovering kan du öka livslängden på ditt nuvarande rörsystem med upp till 50 år, och skjuta fram stambytet tills det är dags att totalrenovera badrummet.

Vad kostar ett stambyte i en villa?

Prislappen för ett stambyte varierar beroende på antalet stammar, våtrum och toaletter i villan. Det billigaste alternativet är relining. Relining är en stamrenovering där befintliga avloppsrör förnyas invändigt. Metoden ersätter inte ett stambyte eftersom rörstammarna inte byts ut, men förlänger avloppssystemets livslängd i fastigheten med flera decennier. Priset för relining kommer inte ens upp till hälften av stambytets kostnad.

Kan man bo kvar hemma under ett stambyte?

Ett stambyte kräver både planering och förberedelser och när själva arbetet inleds så brukar det ta omkring sex veckor. Mycket gammalt material ska brytas upp och transporteras bort så du får räkna med mycket buller, smuts och damm. Det är i princip möjligt att bo kvar hemma under ett pågående stambyte, ifall det finns tillgång till provisoriska ställen för toalettbesök och dusch. Många väljer ändå att bo någon annanstans, vilket är helt förståeligt med tanke på allt oljud, alla avstängningar av vatten och el samt alla hantverkare som kommer och går i ditt hem.

Varför är det så stora prisskillnader på olika offerter för stambyte i en villa?

Eftersom rörsystemen kan se så olika ut i fastigheter som liknar varandra är det svårt för företagen att ge ett ungefärligt pris innan de gjort en närmare undersökning. Lika svårt är det för konsumenterna att försöka jämföra den egna offerten med offerter som andra fått. Mängden arbete som krävs kan variera mycket mellan hus som ser likadana ut.

Som konsument är det viktigt att hålla koll på priser och jämföra offerter från olika aktörer ute på marknaden. Lika viktigt är det att kontrollera att det är yrkeskunniga personer som utför arbetet med passande metod och material. Om det skiljer mycket i pris mellan olika företag för arbetet i en och samma villa så är det skäl att bli misstänksam. Granska innehållet i offerterna och kontrollera att de faktiskt innehåller samma tjänster, produkter och garantier. På så sätt kan du försäkra dig om att kostnaden för ett stambyte inkluderar allt du behöver och är jämförbar.

Varför bör man filma avloppssystemet?

Ifall du tror att avloppssystemet i din villa behöver renoveras, men är osäker på om du ska satsa på stambyte eller relining, är det en bra idé att filma avloppssystemet för att kontrollera skicket. Om det finns för stora skador i avloppet, exempelvis för stora hål på besvärliga ställen, blir reliningen omöjlig. Enklaste sättet att ta reda på om det går att relina avloppssystemet i din villa och vad det skulle kosta är att boka en avloppsfilmning.

På Renoa utför vi avloppsrelining i villor. Vi erbjuder våra kunder gratis avloppsfilmning som inte är bindande på något vis. Avloppsfilmningen är viktig för att vi ska kunna bedöma i vilket skick avloppet är, och kolla om det överhuvudtaget är möjligt att göra relining. Vi jobbar i Dalarnas, Västmanlands, Gävleborgs och Stockholms län. Hör av dig om du vill att vi kommer på besök!

Vill du veta mer?

Ladda ner renoveringsguide för avloppsrören!