Skip to content
Begär offert

Så undviker du stopp i avloppet - 4 tips till husägare 

Ta del av våra 4 enkla tips om hur du kan motverka stopp och bibehålla funktionaliteten i ditt avlopp.

Avloppssystemet i småhus är en mångsidig och individuell helhet, som förutom själva avloppsrören omfattar flera avloppspunkter, såsom handfat, golvbrunnar och toalettstolar. Ett fungerande avloppssystem transporterar bort smutsigt vatten utan att det förekommer stopp eller dålig avloppslukt.  

För att avloppet ska fungera korrekt är det värt att se över sin vardagliga användning av avloppet. Om igensättningar uppstår upprepade gånger i avloppet, avloppet gurglar eller luktar, eller om den tekniska livslängden för avloppsröret har gått ut, är det värt att kontrollera avloppets skick med en avloppsfilmning. Ta del av våra 4 enkla tips om hur du kan motverka stopp och bibehålla funktionaliteten i ditt avlopp. 

1. Se över vardagsanvändingen och ta hand om avloppet på lång sikt 

Det första sättet att upprätthålla avloppets skick är att uppmärksamma vanor som ofta upprepas i vardagen. Den viktigaste tumregeln är att du inte ska lägga något som inte hör hemma i avloppet eller toaletten. När fett svalnar samlas det på rörets väggar och på fettet fastnar annat löst avfall i avloppsvattnet, vilket orsakar problem med avloppslukt och stopp i avloppet.

  • Samla upp överskottsfettet som blir över efter tillagning av mat i en separat behållare och släng det i soporna efter att det har svalnat. Mindre fettrester kan torkas av från kastruller och stekpannor med hushållspapper före disk. 
  • Undvik att spola ner matrester i diskhon eller i toaletten. Släng istället allt överskott i matavfallskärlet. 
  • Ställ en papperskorg på varje toalett så slipper du slänga hygienprodukter, såsom tops och bomullstussar, ner i toaletten. 
  • Borsta av smutsiga skor och hunden innan du gör rent dessa i dusch eller handfat så att det mesta utav smutsen lossnar och inte hamnar i avloppet 

2. Håll golvbrunnen ren och förhindra stopp med hjälp av ett filter 

Ibland rinner inte vattnet i duschen undan ordentligt och vattnet blir kvar på golvet. Anledningen till detta kan hittas i duschens golvbrunn där det troligen har samlats en stor mängd hår och tvålrester. Lyft av gallret ovanpå golvbrunnen, om du hittar en stor mängd löst hår eller annan smuts under gallret, spola inte ner det i avloppet, utan samla upp det och släng i hushållssoporna. 

Dessutom har nyare golvbrunnar ett avtagbart vattenlås som kan tas bort och rengöras. Finns inte en sådan kan det finnas en liten plugg i golvbrunnen istället. Genom att ta bort den kommer man åt smutsen bakom vattenlåset. Skölj till sist golvbrunnen, vattenlåset och duschgallret rena med vatten och sätt tillbaka delarna på plats. 

I framtiden kan du förhindra att duschavloppet täpps igen genom att placera en för ändamålet lämplig sil under golvbrunnens galler. Silen är ett tätt filter som samlar upp eventuellt löst hår och smuts som kommer med duschvattnet. Detta håller duschavloppet renare. Tänk på att tömma silen regelbundet för att hålla golvbrunnen öppen. Du kan återanvända den intakta silen flera gånger. 

3. Rengöra vattenlåset i handfat och diskho

Orsaken till ett igensatt handfat finns ofta i vattenlåset som hindrar lukten ifrån avloppet från att komma in i inomhusluften. Med tiden samlas hår, matrester och annan smuts som färdas med vattnet här, vilket gör att diskhon och handfatet blockeras. 

Att öppna och rengöra vattenlåset rekommenderas endast i vattentäta toalett- och badrumsutrymmen. När du rengör vattenlåset under diskbänken bör du se till att tätningen är hel och att det verkligen sitter på plats. Om vattenlåset inte monteras tillbaka ordentligt efter rengöring eller att tätningen är skadad kan det börja läcka ut vatten. Skador i badrummet ger inga fuktproblem, men skadorna som kan uppstå under diskhon kan bli betydligt mer omfattande. 

Innan du öppnar vattenlåset, sätt en hink under så att skåpet inte blir smutsigt. Skruva försiktigt av vattenlåset och ta bort all smuts som ansamlats. Borsta sedan rent från smuts. Efter rengöring, se till att tätningen är intakt och i gott skick. Skruva fast vattenlåset ordentligt på plats. 

Efter att vattenlåset har skruvats på plats, kontrollera dess täthet. Sätt en propp i botten av handfatet och fyll det med vatten. Ta sedan bort proppen så rinner vattnet med högt tryck in i vattenlåset och indikerar eventuella läckor. 

4. Ta hand om stopp i toalettavloppet på ett säkert sätt 

Det finns flera huskurer för att lösa stopp i avlopp, till exempel avloppsrengörande kemikalier och en kombination av vinäger och bakpulver. Vid användning av starka kemikalier ska bruksanvisningen följas noga och kom ihåg att de inte är avsedda för användning i toalettstolar eller diskmaskiner. 

Du bör använda en vaskrensare för att rensa toaletten. Om vattnet i toaletten inte rinner undan ordentligt, spola inte igen, eftersom värsta scenariot är att vattnet kan svämma över på golvet. Placera vaskrensaren tätt i toalettsitsens öppning och pumpa snabbt några gånger. 

Kraftig pumpning hjälper till att flytta blockeringen i avloppsröret och vattnet kan rinna vidare. Proceduren är bara en första hjälp för att lindra problemet, eftersom pumpning flyttar toalettstoppet i avloppsröret ytterligare, men tar inte bort det helt. 

Ta reda på avloppets skick med en avloppsfilmning

Om avloppet i ditt hem upprepade gånger blockeras, gurglar eller en obehaglig lukt stiger upp från det, bör du ta reda på avloppets skick. Du kan få reda på läget i avloppsrören med en avloppsfilmning, som du kan få av oss på Renoa utan kostnad.