Skip to content
Begär offert

Varför är avloppsrenovering aktuell i småhus som är över 50 år gamla?

Det finns många faktorer som påverkar avloppets hållbarhet, såsom avloppets material, användandegraden, vattnets kvalitet och miljöpåverkan.

Att renovera avloppen är en viktig del utav skötseln av småhus. Ett renoverat avloppssystem transporterar bort vattnet på ett säkert sätt och du kan bekymmersfritt bo i ditt hem. Alla avlopp, oavsett material, behöver renoveras. 

Det är inte helt enkelt att övervaka avloppssystem som går under ytorna i hemmet. Det finns många faktorer som påverkar avloppets hållbarhet, såsom avloppets material, användandegraden, vattnets kvalitet och miljöpåverkan. En huvudregel anses vara att det är aktuellt att undersöka avlopp som är äldre än 50 år och överväga förnyelse av avloppsrören.  

Avloppets tekniska livslängd 

När du planerar en lämplig tid för en avloppsrenovering är det bra att använda den tekniska livslängden som grund. Den tekniska livslängden för avloppsrören är 30–50 år, beroende på bland annat material och byggtid. Den tekniska livslängden har fastställts för varje avloppsmaterial. Eftersom det är svårt att övervaka avloppsrör som går i väggar och golv är det bra att använda den tekniska livslängden som grund för att bedöma renoveringsbehovet. På så sätt baseras bedömningen av renoveringsbehovet alltid på befintlig information om systemets och dess komponenters hållbarhet. Att överskrida den tekniska livslängden ökar risken för skador orsakade av läckage som är svåra att förutspå. Därför är det rekommenderat att utföra en avloppsrenovering när den tekniska livslängden närmar sig sitt slut. 

Att vara förutseende är viktigt vid en avloppsrenovering, inte bara för att undvika obehagliga överraskningar utan också för att undvika tidskrävande och dyra reparationer vid eventuella skador. Man bör inte skjuta upp en renovering, eftersom det inte längre är möjligt att relina ett rör som skadats för mycket, vilket kommer att leda till en mer omfattande renovering som kräver att konstruktionerna rivs upp. 

Läs mer om avloppens tekniska livslängd.

Risken för läckage ökar i takt med att rörledningarna blir äldre 

Enligt vattenskadecentrums statistik orsakas omkring en femte del av alla vattenskador i hus av avloppsledningarna. Majoriteten av skadorna beror på att gamla ledningar åldrats och rostat sönder. 

När man överväger en lämplig tid för renovering bör man dessutom beakta att även om olika hemförsäkringar betalar ersättning för rörbrott eller läckage så är detta under förutsättning att VVS-utrustningen och skadefallen i fråga omfattas av försäkringen. Dessutom kan ersättningen komma att minska utöver självriskandelen på grund av rörens ålder. Åldersavdrag bygger på tanken att det inte är i linje med försäkringsprinciper att betala ersättning för skador på en gammal enhet enligt prisnivån på en ny enhet, eftersom rör har en begränsad livslängd. Dessutom kan ersättningen påverkas av ett läckageavdrag om läckage i gamla rör orsakar skador på omgivande konstruktioner. För mer information om din fastighets försäkringar, försäkringsvillkor och ditt försäkringsbolags ålders- och läckageavdrag, kontakta ditt försäkringsbolag. 

Relining förnyar ett gammalt avloppsrör 

Idag kan avloppsrenovering utföras snabbt och kostnadseffektivt med hjälp av relining. Det finns inget behov av att riva upp ytorna i hemmet. Det tar 3–5 dagar att förnya avloppsrören i ett småhus och du kan bo hemma under hela renoveringen. Relining av avlopp ökar avloppets livslängd med 50 år och du får en garanti på 20 år för det nya avloppet. 

Utred avloppets skick genom filmning av avloppet 

Det lönar sig att kontrollera avloppet senast när avloppets livslängd närmar sig 50 år. Du kan ta reda på tillståndet i avloppet i ditt hus med en avloppsfilmning, som du får från oss på Renoa utan kostnad.