Kan jag få ROT-avdrag?

KAN JAG FÅ ROT-AVDRAG?

När du köper en renovering till din bostad eller fritidshus kan du dra av en del av kostnaden som ROT-avdrag. År 2024 är ROT-avdraget 30 % av arbetsandelen med högst 50 000 kr/person/år.

ROT-avdraget är något vi ansöker och det är Skatteverket som beviljar sökning. Det är alltid privatpersonen skyldighet att kontrollera rätten till ROT-avdrag.