Skip to content
Begär offert

Hur utvärderar vi behovet av renovering hos våra kunder?

Bedömningen av renoveringsbehovet baseras på en visuell bedömning, teknisk verifiering, en intervju med kunden samt en samlad bedömning utifrån husets ålder. Renovering av byggnadstekniska system är en viktig del av underhållet av varje småhus. Renoveringen bör utföras förebyggande innan eventuella skador uppstår, så att den kan utföras snabbt och kostnadseffektivt utan att behöva demontera ytorna.