Skip to content
Begär offert

Vem kan jag kontakta gällande ärenden relaterade till genomförandet av renoveringen?

Före, under och efter renoveringen kan du kontakta installatören som utför renoveringen eller arbetsledaren för ditt områd. Dennes kontaktuppgifter du hittar i offerten eller avtalet.

Du kan alltid kontakta vår kundtjänst i alla frågor gällande avlopp. Vår kundtjänst finns tillgänglig på vardagar mellan klockan 9.00-16.00. Du når vår kundtjänst på telefon 010 2070 790 eller via vår e-post info@renoa.se.