Vem kan jag kontakta gällande ärenden relaterade till genomförandet av renoveringen?

VEM KAN JAG KONTAKTA Gällande ärenden relaterade till genomförandet av renoveringen?

Innan renoveringen påbörjas kommer vår installatör att kontakta dig. Före, under och efter renoveringen kan du kontakta installatören som utför renoveringen eller arbetsledaren för ditt område. På sidan “Kontaktinformation” kan du hitta kontaktuppgifter till arbetsledaren. Har du frågor efter renoveringen kan du kontakta vår installatör vars kontaktuppgifter du hittar till exempel i garantibeviset.

Du kan alltid kontakta vår kundtjänst i alla frågor gällande avlopp. Vår kundtjänst finns tillgänglig på vardagar mellan klockan 9.00-16.00. Du når vår kundtjänst på telefon 010 2070 790 eller via vår e-post info@renoa.se.