Skip to content
Begär offert

Här är risken för vattenskador störst

För villaägare kan en vattenskada bli en riktig rysare. I vilka fastigheter är risken för vattenskador störst?

För villaägare kan en vattenskada bli en riktig rysare. Ofta kommer den smygande och när den väl upptäcks kan den redan ha hunnit orsaka stora skador. I vilka fastigheter är risken för vattenskador störst? Vem borde kontrollera husets vvs-system genast? Vilka rör i hemmet är det skäl att hålla extra bra koll på?

Vattenskador kostar svenska fastighetsägare mer än sex miljarder kronor varje år, och för samhället mer än tio. Enligt Vattenskadeundersökningen 2022 som gjorts av Vattenskadecentrum sker hela 67 procent av alla vattenskador i Sverige i fastigheter byggda på 1970-talet eller tidigare. Och vattenskadorna är många, varje år drabbas ungefär 100 000 svenska hushåll. Många av de 274 vattenskador som sker varje dag skulle kunna undvikas, bara någon skulle ta sig tid att se över rören.

Källa: Vattenskaderapport 2022, Vattenskadecentrum

Många svenska villor i högriskzonen

Renoa har gjort en kartläggning av åldersstrukturen på svenska hem. I Sverige finns det drygt en miljon hus byggda på 1970-talet eller tidigare. Resultatet av Renoas undersökning visar också hur situationen ser ut i olika delar av Sverige, och hur många villor i olika områden som är byggda före eller efter år 1970. Antalet villor i högriskzonen för vattenskador är oroväckande många.

Enligt rapporten har villor byggda mellan 1950 och 1970 oftast rör i konstruktionen som börjar ge upp efter 40 år. Ägarna kan ha renoverat kök och badrum men inte tänkt på att rörsystemet också behöver underhåll.

Avloppet är kärnan i husets vvs-system, men till det hör också tappvattenrör som leder färskvatten till blandare och värmerör som ingår i uppvärmningssystem. För den som vill kunna bo kvar hemma är det viktigt att sköta underhållet av alla rör, och renovera eller förnya dem vid behov.

Många svenskar nog medvetna om att husets vvs-system är föråldrat, men det är fortfarande få som inser nyttan med att satsa på förebyggande åtgärder i hemmet. Det är oftast mindre kostsamt att förebygga skador än att reparera dem efteråt.

Om rörsystemet har renoverats så har det oftast blivit gjort i samband med att värmesystemet förnyas. De flesta väljer att ta tag i saken först när det blir problem. Men oftast skulle det ha lönat sig att ta tag i saken tidigare.

De flesta vattenskador sker i köket

Nuförtiden sker det fler vattenskador i kök än i badrum.Enligt Vattenskadeundersökningen 2022 sker drygt en tredjedel av alla vattenskador i köket, och det är oftast diskmaskiner och kopplingar som orsakar skadorna. 24 procent av vattenskadorna sker i bad- eller duschutrymmen. De allra flesta vattenskador orsakas av rör som är gamla och slitna. Skadeorsaken är ofta korrosion. Antalet vattenskador ökar i takt med att husen blir äldre, och det är förståeligt. Rörsystemen som tillverkats av gamla material har gjort sitt och behöver bytas ut.

vattenskaderapport 2022 utrymme graphics renoa
Källa: Vattenskaderapport 2022, Vattenskadecentrum
Källa: Vattenskaderapport 2022, Vattenskadecentrum

Renoa är ett företag i Sverige som renoverar avloppssystem. Avloppsrör renoveras genom relining, som också kallas strumpmetoden. Inför ett renoveringsarbete hemma hos kunden gör Renoa en kartläggning med hjälp av en avloppsfilmning för att undersöka avloppets skick. När Renoa gör dessa kartläggningar i svenska hem visar det sig ofta att villaägare inte ens vet var rörledningarna går i huset. Eventuella problem brukar upptäckas i dolda skarvar och kopplingar.

Ofta finns det synliga fläckar från en tidigare vattenskada. Husägaren kan ha haft en rörmokare på besök som fixat just den läckan, men inte tänkt på att detta troligen är ett tecken på att det finns andra rör i huset som är utslitna.

När det gäller avloppet krävs en filmning för att överhuvudtaget kunna bedöma skicket på avloppsrören. De vanligaste skadorna som Renoa brukar upptäcka när de filmar avlopp är sprickor och hål i rören, som till exempel kan ha orsakats av trädrötter eller korrosion.

Om skadorna är små kan det räcka med att man utför en avloppsrelining, men om det finns stora hål på besvärliga ställen så blir reliningen omöjlig och då måste hela avloppsystemet förnyas.

Källa: Vattenskaderapport 2022, Vattenskadecentrum

Hur förebygger man vattenskador?

Det är oftast mer kostnadseffektivt att renovera rören i ditt hem innan det händer en olycka. Renoa har flera tips på förebyggande åtgärder för dig som vill undvika dyra vattenskador i ditt hem;

– Kontrollera vattenlås så att det inte läcker, till exempel under köksskåpet bakom soppåsen.

– Ett bra tips för att undvika stopp i avloppet är att inte skölja ner matfett i avloppet. När fettet kallnar blir det tjockt och bildar proppar som ofta orsakar stopp. Om du har besvär med återkommande stopp i avloppet är det ett tecken på att det finns problem i avloppssystemet som behöver fixas.

Förutom dessa tips finns det andra knep för dig som vill mota Olle i grind:

  • Ställ diskmaskin, kyl och frys på ett fuktsäkert underlag.
  • Installera ett vattenlarm under diskbänk, diskmaskin samt kyl och frys. Det varnar vid läckage och är ett bra komplement till vattenfelsbrytaren.
  • Installera en vattenfelsbrytare som regelbundet kontrollerar ditt tappvattensystem och all inkopplad utrustning. Den stänger av inkommande vatten vid läckage.

Kostnadsfri avloppsfilmning

Renoa erbjuder kostnadsfri avloppsfilmning av avloppssystem. Med hjälp av dessa undersökningar får fastighetsägaren reda på i vilket skick rörsystemet är och ifall det finns behov av renovering.

Vi erbjuder en helhetslösning för att minimera riskerna med ett gammalt system. Vi åtgärdar inte enbart det som är trasigt nu, utan renoverar hela systemet. Det är ju inte en fråga om det kommer att uppstå problem i andra delar av systemet – utan när.

Renoa Avloppstjänster Ab är villaägarens specialist på avloppsrelining. Företaget ingår i koncernen Renoa Group och har verksamhet i både Sverige och Finland. I Sverige har Renoa 45 medarbetare och kontor i sex städer Uppsala, Västerås, Örebro, Sundsvall, Borlänge och Gävle. Renoas ledord är ärlighet, kundorientering, ansvar och samarbete. Vi tror även starkt på modet och viljan att utvecklas. Vår erfarenhet och hela personalens deltagande i utvecklingen gör oss till en av branschens mest erfarna och kunniga aktörer i Finland och i Sverige.