Skip to content
Begär offert

Sundahem är numera Renoa

Renoa Group erbjuder tjänster för renovering av husteknik i villor.

Renoa Group erbjuder tjänster för renovering av husteknik i villor, och de tjänster som dess dotterbolag erbjuder förenas under ett och samma Renoa-varumärke. Bolagen får en enhetlig visuell design den 1 september 2021. Målet med ändringen är att göra kommunikationen med konsumenterna tydligare och stödja tillväxten på den nordiska marknaden.

I och med över 40 000 renoveringar har vi blivit Finlands största aktör inom branschen för renovering av villor, och vår verksamhet har utvidgats så att den nu täcker mångsidiga tjänster för underhåll av hustekniska system i småhus. Att tjänsterna förenas möjliggör tydligare kommunikation om övergripande underhåll av hem.

– I och med ändringen vill vi allt tydligare visa att vi under ett tak kan erbjuda alla som bor i småhus övergripande husteknisk kompetens. Verksamheten i Sverige startades 2017 under namnet Sundahem. Vårt mål för de närmaste åren är att utvidga vår verksamhet på den svenska marknaden, och på lång sikt vill vi bli Nordens ledande expert inom husteknik i villor. Reformen stöder också våra tillväxtmål, säger Renoa Groups verkställande direktör Juha Määttä.

Renoa Groups verksamhet bygger på proffsigt montage, produkter och tjänster av hög kvalitet och hög kundnöjdhet. Från dessa utgångspunkter uppstod Renoas löfte om sundare hem.

Ett sundare hem innebär att vi erbjuder mer än enbart underhåll av rör-, avlopps-, el- och värmeteknik. Vi förstår hemmets betydelse och att ett hem ska skötas och underhållas så att dess värde och betydelse bevaras. Vi är med under hela processen, från att behovet av renovering observeras till att saken övervägs, renoveringen utförs och uppföljningen genomförs.

– Utgångspunkten i varje renovering som vi genomför är att erbjuda våra kunder det bästa möjliga sättet att genomföra renoveringen. Våra kompetenta arbetstagare genomför renoveringarna med stor yrkeskunskap, produkterna och materialen som vi använder är av hög kvalitet och garantin för våra renoveringar är den längsta på marknaden. Allt detta är något som skapar sundare hem åt våra kunder, sammanfattar Määttä.

I och med ändringen får Renoa-koncernens bolag enhetligare namn. Från och med den 1 september heter Sundahem Sverige AB i stället Renoa Avloppstjänster AB, och Sundahem vvs Sverige AB blir Renoa vvs-tjänster AB. Bolagens namnändringar påverkar inte våra organisationsnummer, adresser eller faktureringsuppgifter. Ändringarna påverkar inte heller våra nuvarande kunders avtal eller renoveringsgarantier.