Skip to content
Begär offert

Vad kostar en avloppsrenovering i en villa?

Villaägare, är en avloppsrenovering aktuell i ert hem? Läs mer om kostnaderna vid en relining och vilka faktorer som påverkar kostnaden.

Navigation

  1. En kartläggning av utgångsläget avgör renoveringshelheten
  2. Vad kostar relining – faktorer som påverkar priset
  3. Material och metod
  4. Tidsplan
  5. Utgångsläget på objektet
  6. Den som utför arbetet
  7. Sammanfattning

EN KARTLÄGGNING AV UTGÅNGSLÄGET AVGÖR RENOVERINGSHELHETEN

Avloppsrenoveringar rör idag allt flera villor i takt med att fastigheterna åldras. Över fyrtio år gamla och i vissa fall även nyare avloppssystem är idag i behov av renovering. Speciellt gamla gjutjärns- och betongavlopp börjar vara i slutet på sin livscykel och i behov av förnyelse. Även hus från 1968-75 som använde sig av första generationen plast står inför en renovering.

Priset på en avloppsrenovering består av en komplex helhet och formas av många faktorer, så som vilket material och vilken metod som används, tidsplan samt arbetets innehåll och omfattning. Det är väldigt svårt att förutsäga ett exakt pris enbart på en ytlig uppskattning. Därför är det viktigt att en kartläggning av utgångsläget görs för att få en skräddarsydd och realistisk kalkyl över objektets kostnader.

Avloppssystemet klarläggs med hjälp av en avloppsfilmning som är kostnadsfri för kunden. Med hjälp av filmningen får man reda på hur nuläget ser ut och om det finns problem. Baserat på detta planerar vår specialist en lämplig avloppsrenovering och utformar en offert.

Vad kostar relining – FAKTORER SOM PÅVERKAR PRISET

Material och metod

Ofta associerar man en avloppsrenovering med ett långdraget arbete som kräver att de boende måste flytta hemifrån. En renovering av avloppet är dock möjlig att utföra med ett alternativ som är vänligare mot de som bor i huset.

Renoa utför avloppsrenoveringar med hjälp av en reliningsmetod. Metoden har använts i årtionden och dess popularitet är i ständig tillväxt tack vare att den är både enkel och snabb. Man behöver inte riva upp golv och väggar och de gamla rören behöver inte tas bort, vilket besparar kunden stora kostnader. Förutom att inget nytt ytskikt eller nya rör behöver införskaffas så besparas kunden även på de extra utgifterna som kan uppstå vid ett tillfälligt boende på annan plats, eftersom kunden kan bo hemma under hela renoveringen.

Vid en relining av avloppsrören monteras en epoxi-impregnerad strumpa på de inre väggarna av det gamla röret med hjälp av tryckluft och röret blir självbärande. Reliningen gör röret lufttätt, hållbart samt tätar till eventuella hål och sprickor. Metoden passar alla rörmaterial och relining är en enkel och kostnadseffektiv metod för att öka avloppssystemets livslängd med 50 år.

Tidsplan

En av de största fördelarna med en relining är snabbheten. Tidsmässigt sett så är relining en betydligt snabbare metod än ett traditionellt stambyte. Ett stambyte kan ta upp till flera månader och arbetskostnaderna blir att stå för en stor del av slutsumman. Beroende på objektets storlek tar en relining i en villa i snitt 3-5 arbetsdagar.

Utgångsläget på objektet

Ett stort hus betyder inte automatiskt att priset på en avloppsrenovering blir högt, även om dessa faktorer ofta går hand i hand. Ju mera material som används, desto högre blir ofta priset. I motsats till vad man kan tro så höjer dock inte längden på rören priset radikalt. Visst, längden på rören påverkar priset delvis men viktigare faktorer hittas på andra områden, som till exempel avloppssystemets många komplicerade förgreningar. Om rörsystemet är enkelt och förgreningarna är få, så är priset också förmånligare. Om konstruktionen är komplicerad eller om avloppet är draget på ett unikt sätt, är också förgreningarna ofta flera och kostnaden på reliningen stiger. Därför betonas vikten av en noggrann kartläggning och planering av arbetet i prissättningen.

Mängden avloppspunkter spelar också en stor roll i prissättningen. Avloppspunkterna leder bort smutsvattnet och till dem hör golvbrunnar, wc-stolar, tvättställ och ventilationsrör. Avloppspunkterna kan alltså vara flera och mängden blir ofta stor om det finns flera toaletter i byggnaden eller om det finns tvättställ i garaget.

I samband med en avloppsrenovering vill man ofta också byta toalettstolar och annan utrustning för att fräscha upp utrymmet. Till exempel byte av wc-stol, vattenlås, tvättställ är väldigt vanligt i samband med en avloppsrenovering. Samtidigt som avloppssystemet renoveras och blir som nytt så blir också förnyelsen av vvs-armaturer gjord

Den som utför arbetet

Det är inte enbart arbetets innehåll och material som utgör helhetspriset. Olika extrakostnader kan uppstå beroende på vilka metoder entreprenören använder sig av. För att helheten av avloppsrenoveringen ska bli lyckad och för att den säkert ska bli prisvärd, lönar det sig att satsa på valet av entreprenör. En kombination av erfarenhet, användning av installationsbil planerad för relining, finslipade arbetsmetoder samt ett fungerande installationskoncept gör att arbetet fungerar effektivt, vilket påskyndar renoveringen och därmed ökar kundens sinnesro. Det är också värt att välja en entreprenör som ger ett fast pris för reliningen så att inga oväntade kostnader tillkommer.

Förutom erfarenhet är även expertis en viktig egenskap hos en entreprenör. Om ett problem uppstår kan en kompetent arbetare lösa det snabbt och effektivt utan att tidsplanen blir lidande. Genom att använda sig av en bra entreprenör känner kunden att den får sin röst hörd och samarbetet fungerar smärtfritt. Entreprenören sköter renoveringen plikttroget från början till slut. En pålitlig arbetare gör ett garanterat bra arbete vilket fungerar som en säkerhet för kunden och bildar ett förtroende för yrkeskunskapen och kvaliteten på materialet.

SAMMANFATTNING

En relining omfattar många faktorer och kostnaden hamnar oftast inom spannet 120 000–300 000 kr. Utan att se objektet går det dock inte att beräkna en exakt summa eftersom renoveringarna alltid är unika. Som villaägare har du möjlighet att göra ett ROT-avdrag när du gör en avloppsrenovering, vilket gör att dina slutliga kostnader blir mindre.

Om du har funderingar kring en avloppsrenovering, boka en kostnadsfri kartläggning av avloppssystemet. Med hjälp av kartläggningen kan våra specialister sedan offerera en avloppsrenovering för ditt hem.